Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

Laminat


    Modernizacja zbiorników czeka każdego, kto po roku 2012 będzie chciał dalej czerpać korzyści z prowadzenia stacji paliw. Dlatego chcemy Państwu pomóc w dostosowaniu zbiorników do obowiązujących przepisów a zarazem uzyskać „Decyzje o dopuszczeniu stacji w ruchu” wystawianą przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.

    Zaproponowana technologia ma na celu szybką modernizacje i dostosowanie do aktualnych przepisów jednościankowych podziemnych i naziemnych zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych o ciśnieniu nie wyższym niż 0.05MPa (jedno lub wielokomorowych) o poziomej i pionowej osi głównej, przeznaczonych do przechowywania i magazynowania materiałów ciekłych zapalnych oraz zbiorników do magazynowania materiałów trujących i żrących. Podstawowym celem zastosowania przedmiotowej technologii jest poprawienie stanu wewnętrznego zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek zbiorników, oraz dostosowanie ich do spełnienia aktualnych wymogów jakie określają:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. (Dz.U.NR.113 poz.1211),
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.04.2002 r. ( Dz.U.NR.63 poz.572),
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14.12.2005 r. (Dz.U.NR. 243 poz.2063).

    Spełnienie aktualnych wymogów, według powyższych rozporządzeń, dotyczy wyposażenia zbiorników w urządzenia zabezpieczające przed potencjalnym wyciekiem przechowywanej substancji (powłoka dwuściankowa) oraz w urządzenia sygnalizujące i przeciwdziałające niekontrolowanemu wyciekowi przechowywanej substancji (monitoring nadciśnieniowy). Ze względów  wytrzymałościowych i konstrukcyjnych, budowę dwuściankowej powłoki według technologii należy traktować jako wyposażanie stalowego zbiornika jednościankowego w drugi płaszcz wewnętrzny lub drugie dno.

    Powstaje wtedy dodatkowo międzyściankowa przestrzeń wykorzystywana do monitorowania. Zbiornik po tak dokonanej modernizacji uzyskuje cechy dwuściankowości.

 laminat1_400

 

OZNACZENIA WYSTĘPUJĄCE NA RYSUNKU


  S    - płaszcz stalowy zbiornika,
WO  - powłoka gruntująca przed aplikacją warstwy laminatu W1
W1  - laminat podkładowy
W2  - laminat przestrzenny - dwuwarstwowy kompozyt utworzony na bazie materiału
          przestrzennego oraz welonu szklanego, wysyconych i mocowanych w procesie laminowania

          do warstwy W1 żywicą epoksydową
W3
  - laminat wzmacniający

W4  - warstwa nawierzchniowa - antyelektrostatyczna powłoka wykonana preparatem
         
powierzchniowym, charakteryzująca się doskonałą odpornością na magazynowane 

          substancje ropopochodne
TPS - taśma połączeniowa z tkaniny szklanej

     W przypadku zbiorników do przechowywania materiałów trujących i żrących warstwę nawierzchniową tworzy laminat syntetyczny utworzony na bazie welonu akrylowo – nitrylowego.

 


 
OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.