Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player
Usługi - Armatura paliwowa - Zawory bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa


ZAWÓR ANTYPRZEPEŁNIENIOWY TYPU ZPP 1 

    Zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika magazynowego paliwa, w sytuacji, gdy zawór główny cysterny nie zostanie w porę wyłączony. Jest zaworem mechanicznym, pływakowym, montowanym na pionowym odcinku rury spustowej umieszczonej w zbiorniku. Przystosowany do współpracy z zaworem hydraulicznym (syfonem spustowym).

Wyposażony w kołnierzowy zestaw montażowy. Dostępny w wersji krótkiej lub wydłużony (z rurą aluminiową 250 cm).

Produkt posiada następujące atesty:

- Zatwierdzenie typu UDT CERT CW/58/2004

- Orzeczenie Atestacyjne KDB Nr 03.E.072X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA"

p.przepelnieniowy

 

ZAWÓR ODDECHOWY Z BEZPIECZNIKIEM PRZECIWOGNIOWYM TYPU ZO 2

    Zawór oddechowy wdechowo – wydechowy, przeznaczony do zabezpieczenia zbiorników przechwytujących produkty naftowe, wyposażonych w układ hermetyzacji (w praktyce najczęściej są to zbiorniki magazynowe benzyn). Zawór jest wykonany z metalu, wyposażony w atestowany bezpiecznik przeciwogniowy typu PPD – 01. Lekki, nie wymagający dodatkowych wzmocnień rury oddechowej, charakteryzujący się niezawodnym działaniem i estetyką wyglądu. 

Bezpiecznik przeciwogniowy PPD – 01 montowany jako część składowa zaworu oddechowego posiada klasę bezpieczeństwa wybuchowego IIA.

Parametry:

- nastawy zaworu oddechowego typu ZO 2: podciśnienie wdechu 250 Pa,

- nadciśnienie wydechu 3500 Pa,

- dostępne wymiary: 2”.

zo unimat

Produkt posiada następujące atesty:

- Zatwierdzenie typu UDT CERT CW/57/2004,

- Orzeczenie Atestacyjne KDB Nr 04ATEX067 Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”,

- Świadectwo Oceny Technicznej Nr 3/GP – 1/03 Instytutu Górnictwa i Gazownictwa.


ZAWÓR ODDECHOWY TYPU ZO 2 ON

   Wersja zaworu oddechowego typu ZO 2, przeznaczona zabezpieczeniu zbiorników przechowujących produkty niewyposażone w układ hermetyzacji ( w praktyce najczęściej są to zbiorniki magazynowe olejów napędowych, opałowych, estrów, spirytusu, rozpuszczalników). Zawór jest wykonany z metalu. Lekki, niewymagający dodatkowych wzmocnień rury oddechowej, charakteryzujący się niezawodnym działaniem i dużą estetyką wyglądu.

Parametry:

- nastawy zaworu oddechowego typu ZO 2 ON: podciśnienie wdechu 250 Pa,

- nadciśnienie wydechu 1400Pa,

- dostępne wymiary: 2”.

zo -on

Produkt posiada następujące atesty:

- Zatwierdzenie typu UDT CERT CW/57/2004,

- Orzeczenie Atestacyjne KDB Nr 04ATEX067 Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”,

- Świadectwo Oceny Technicznej Nr 3/GP – 1/03 Instytutu Górnictwa i Gazownictwa.


PRZERYWACZ PŁOMIENIA PPD-01

    Przeznaczony jest do ochrony zbiorników magazynujących substancje ropopochodne należące do I i II klasy podgrupy IIA. Jest on przystosowany do palenia długotrwałego. Składa się z żeliwnego korpusu i umieszczonej w nim przegrody ogniowej.

Parametry:

- wysokość przerywacza: 7,0 cm,

- gwinty montażowe: 2” wewnętrzny + 2” zewnętrzny,

- maksymalne nadciśnienie pracy: 35 mbar,

- maksymalne podciśnienie pracy: 2,5 mbar,

- grupa wybuchowości: IIA

Bezpiecznik przeciwogniowy PPD-01 jest wykonany zgodnie z wymaganiami norm PN-EN-50014:2002(U), PN-EN-12874:2002, PN-EN-1127- 1:2001

ppd-01

Produkt posiada następujące atesty :

- Orzeczenie Atestacyjne KDB Nr 04ATEX049X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”.


BEZPIECZNIK ANTYDETONACYJNY PPD-02

    Przeznaczony jest do ochrony zbiorników magazynujących substancje ropopochodne należące do I i II klasy oraz podgrupy IIA. Jest to zabezpieczenie przed rozprzestrzeniającą się falą ognia i ciśnienia. Znajduje zastosowanie np. jako bariera pomiędzy zbiornikowa na instalacji oddechowej i odbioru oparów ze zbiorników, w przypadku układu hermetyzacji skolektorowanej. Składa się z żeliwnego korpusu i umieszczonej w nim przegrody ogniowej.

Parametry:

- wysokość przerywacza: 15,0 cm,

- kołnierze montażowe: 2”,

- grupa wybuchowości: IIA,

Bezpiecznik antydetonacyjny PPD-02 jest wykonany zgodnie z wymaganiami norm PN-EN-50014:2002(U), PN-EN-12874:2002, PN-EN-1127-1:2001.

ppd-02

Produkt posiada następujące atesty:

- Orzeczenie Atestacyjne KDB 04ATEX029X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „Barbara”.

 

ZAWÓR ZABEZPIECZAJĄCY PRZED ZMIESZANIEM SIĘ PRODUKTU

    Zawór ten zapobiega przypadkowemu zmieszaniu się produktów w układzie hermetyzacji skolektorowanej. Zawór ten montowany jest na króćcu oddechowym pod włazem rewizyjnym zbiornika. Zawór wykonany ze stali i stopu metali lekkich. Rolę elementu uszczelniającego pełni „pływająca” kula umieszczona w konstrukcji ograniczającej wykonanej z drutu stalowego współpracująca z gniazdem. Średnica zaworu wynosi 2”. Ukierunkowanie montażu – w pionie.

przed zmieszaniem przed zmieszaniem -1


ZAWÓR STOPOWY (KOSZ SSĄCY PRZYDENNY)

    Zawór stopowy dwugrzybkowy stanowi zabezpieczenie przed cofaniem się paliwa z rurociągów zasilających dystrybutory do zbiornika. Montowany na dolnej, końcowej części pionowej rury ssącej rurociągu umieszczonej w zbiorniku. Wykonany ze stopów metali lekkich (korpus) i mosiądzu (zawory grzybkowe). Dodatkowe zabezpieczone siatką mosiężną uniemożliwia przedostawaniu się zanieczyszczeń mechanicznych paliwa do dystrybutora (pełni rolę filtra). Dostępne wymiary: 11” , 2”, 3".

kosz sscy 1


ZAWÓR DO POBIERANIA PRÓBEK

    Jest to zawór służący do łatwego i bezpiecznego pobierania próbek do badań laboratoryjnych ze spuszczanego z cysterny transportowej do zbiornika magazynowego przez zawór główny paliwa. Zawór w pozycji zamkniętej ma za zadanie odciąć dostęp paliwa do cysterny zanim zostanie pobrana próbka. Dlatego też, przed rozpoczęciem tankowania zawór kulowy powinien być zamknięty. Po podłączeniu węża i otwarciu głównego zaworu autocysterny, należy odkręcić kranik i pobrać próbkę.

zawor-probki1

Produkt dostępny jest w 4 wariantach:

- Wariant A stanowi wersję przenośną zaworu montowaną na rurze spustowej zbiornika magazynowego (w stanowisku spustowym),

- Wariant B stanowi wersję zaworu montowaną na stałe na rurze spustowej zbiornika magazynowego ( w stanowisku spustowym),

- Wariant C stanowi wersję przenośną zaworu montowaną na rurze spustowej cysterny transportowej,

-Wariant D stanowi wersję zaworu montowaną na stałe na rurze spustowej cysterny transportowej.

W przypadku wersji przenośnych dowolny sposób mocowania uzależniony jest od standardów przyjętych na stacjach (kamlok, goosler, elaflex).


 
OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.